Haberler

Fındık Hasadında Çalışan Kadınları ve Onların Çocuklarını Güçlendirme Projesi

Fındık Hasadında Çalışan Kadınları ve Onların Çocuklarını Güçlendirme Projesi

Fındık hasadında çalışan kadınların ve onların çocuklarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik programlar geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen bu projenin ilk ayağını 2017-2018 döneminde uyguladık. 2018 yılında projeyi uzatarak yeni kapsamda fındık hasadında çalışan kadınların kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelmeleri ve ortak öncelikleri doğrultusunda girişimlerde bulunmaları için liderlik becerilerini geliştirmeyi; işçilerin hasattaki çalışma koşullarında somut iyileştirmeler yapılmasını sağlamayı yaşadıkları yerlerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve çocukların fındık bahçelerinde çalışmalarına yol açan temel nedenlere karşı çözümler geliştirmek hedefliyoruz.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde programlarımızı uyguladığımız 105 haneyi izleyebilmek ve Olamtarafından koşulların iyileştirebilmesi için işçilerin fındık hasadına ne zaman geleceği, hangi bahçede çalışacağını tespit etmek üzere yerel kadın ekibi ile saha çalışması yaptık. Mevsimlik Tarım İşçileri gidecekleri bahçelerin sahipleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı için ve/veya hasada gidecekleri kısa zaman önce belli olduğu için, bu çalışma ile hanelere ilişkin genel bilgi elde edildi

Çocuklara yönelik programlar

Oyuncak kütüphaneleri: Bu kapsamda Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında Karasu merkezde Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu ve Gazi Ortaokulunda ve daha sonra Olam Progıda’nın hasat döneminde desteklediği yaz okullarında oyuncak kütüphanesi üniteleri ve sanat köşeleri kurmayı planlamıştık. Oyuncak kütüphaneleri ve sanat köşeleri için gerekli olan oyuncakları ağırlıklı olarak bağış kampanyaları ile temin edildi. Esmahanım ve Kirazlı’daki yaz okullarında oyuncak kütüphanesi ve sanat köşelerini kurduk, bir hafta boyunca çocuklarla etkinlikler yaptık, sırayla 23 ve 37 çocuğa eriştik. Sezonun kapanması ile Esmahanım’daki materyalleri topladık ve kalıcı oyuncak kütüphanelerine transfer ettik. Kirazlı’da ise oyuncak kütüphanesini sürdürmeleri için okul personeline devrettik.

Ardından Şehit Ferhat Sözer ve Gazi Ortaokullarında kalıcı oyuncak kütüphaneleri kurduk. Ekibimiz öğretmen, veli ve öğrencilerle oryantasyon toplantısı yaptı, kütüphanelere kayıt aldı ve işletmek üzere okul yönetimine devrettiler.

Hasat döneminde ayrıca Aydoğan köyünde çocuklarla bayram etkinliği organize ettik, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yerel kadın ekibinden Kadın Toplum Lideri Ayten İnanç çocuklarla oyun içerikli eğitim faaliyetleri uyguladı ve çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.

Kadınlara yönelik programlar

İşçi evlerinin ziyaret edilmesi: Hasat sırasında Sakarya ve Düzce’de 5 köyde Olam Progıda tedarik zincirinde yer alan bahçelerde çalışan işçilerin evlerini ziyaret ettik. Bu evleri hem Olam Progıda ekibinin hem de tarım aracısı Mevsimlik Tarım yönlendirmesi ile toplamda 40 ev ziyareti yaptık ve 72 kadınla görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmeler sırasında:

  • Evde kalan herkesle sohbet edildi, ev koşulları ve genel durum gözlemlendi.
  • Kadınlarla hane erkeklerinden uzak olacak şekilde anket soruları dışında da sohbet edildi, güçlendirme projesine dair neler yapıldığı anlatıldı.
  • Olam ekibinin desteği ile işçi hakları, iş güvenliği ve sözleşmeli çalışmanın avantajları anlatıldı.