Blog

26 Şubat 2021

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Olam Progıda’nın İSG Yaklaşımı

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği - Olam Progıda’nın İSG Yaklaşımı

İş sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, kısaca 'İSG'; kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İş Güvenliği ; çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisidir.

Çalışan sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde, akla öncelikli olarak inşaat, maden, metal sektörleri gelmektedir. Ancak çalışan sayısı, makine ve ekipman gibi özellikleri dikkate alındığında gıda sektörü, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından önemli bir sektör olmaktadır.

Gıda üretimi yapan firmalarda iş güvenliği açısından farklı risk ve fırsatlar karşımıza çıkmaktadır. Hammadde üretiminden başlamak üzere; elektrik, üretim hatları ve makinalar, kullanılan ekipmanlar, kullanılan kimyasallar, yoğun şekilde gerçekleşen personel sirkülasyonu, sezonluk çalışmalar, depolama ve sevkiyat gibi pek çok noktalarda iş sağlığı ve güvenliği için kontrol altına alınması gereken durumlar söz konusu olabilir.

Gıda sektöründe uygulanan gıda güvenliği kuralları aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kuralarını da desteklemektedir. Bunun en iyi örneğini Covid-19 pandemisidir. El yıkama gibi kişisel hijyen kuralları, gıda sektöründe zaten yıllardır uygulanmaktadır ve çalışanların bu konudaki eğitim ve yeterliliğinin en üst sıralardadır.

OLAM Progıda’da İş sağlığı ve Güvenliği

Olam Progıda , çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamaya kararlıdır. "Sıfır kaza kültürü" nü yerleştirme vizyonumuz, güvenlik liderliği aracılığıyla sağlanır ve "Paylaşılan Değerlerimiz" de somutlaştırılır.

Sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi için GLOBAL EHS tarafından dokümanlar hazırlanmış ve tüm anlanlarda bu kurallara uyum sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

OLAM İSG sistemlerinde ‘6 ZORUNLULUK’ tanımlamıştır. Her biz zorunluluk için klavuzlar oluşturulmuş ve tüm alanlarda zorunluluklara tam uyum beklenmektedir.

‘6 Zorunluluk’ konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

1- EKED (Etiketleme ve Kilitleme)

2- İş İzin Sistemleri

3- Raporlama, kayıt ve gözden geçirme

4- Sistem denetimi

5- İşyeri denetimleri ve risk analizleri

6- Güvenli Sürüş Kuralları

Olam Progıda İş Güvenliği

OLAM Progıda’da ; İş Sağlığı ve güvenliği performansları tüm toplantıların ilk başlığıdır. Her sene başında konulan hedefeler aylık olarak takip edilir. İSG KPI’larımızı belirleyen iki ana başlık vardır; Öncü Göstergeler ve Gecikmeli Göstergeler.

Kaza Piramidi Teorisi Ne Anlatıyor?

İSG yaklaşımımızın temelinde yer alan H.W. Heinrich’in kaza piramidi teorisine göre; düzeltici & önleyici faaliyet belirlenerek önlem alınmayan her 300 hafif yaralanmalı/tibbi tedavili /ilkyardımlı kaza, devamında 30 gün kayıplı iş kazasına ve maalesef bu kazalar da bir ağır yaralanmalı veya ölümlü iş kazasına neden olmaktadır.

Heinrich Teorisi’nden yola çıkıldığında, maddi boyutuna ya da hissettirdiği riske bakılmaksızın yaşanacak her ramak kala olay ve / veya iş kazasının kendisinden sonra gelecek ve her seferinde etkisini daha da arttıracak olan iş kazasının habercisi olduğu aşikardır.

Olam Progıda İş Güvenliği

Öncü göstergeleri, yani ramak kala, güvensiz durum ve güvensiz davranışları sahada gözlemleyip kazaya dönüşmeden önlemek İSG yaklaşımımızın temelinde yer almaktadır. Çalışanlarımıza ramak kala, güvensiz durum ve güvensiz davranış tanımlaması ve raporlması eğitimler verilmektedir. Bölüm bazında konulan hedeflerle alanlardan bildirimler toplanıp, aksiyonlar alınmaktadır.

Bunun yanı sıra sahip olduğumuz ISO 14001:2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile; çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra, çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinı sağlayıp, güvenlik kültürünü güçlendirmekteyiz.

KAZASIZ , SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER DİLERİZ.

--

Buket Özboylan