Refah İçinde Yaşayan Üreticiler

Mevsimlik Tarım İşçisi Eğitimleri

Mevsimlik Tarım İşçisi Eğitimleri

Tarımda çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerine fındık hasadına geldiklerinde ve orijin şehirlerinde (Urfa, Mardın, Diyarbakır vb.) odak grup çalışmaları ile işçi, işveren, tarım iş aracısı, aracılık belgesi, hasat işçilik sözleşmesi ve ücretleri, çalışma saatleri vb. temel kavramlar konusunda eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca yetişkinler ve genç işçiler için ara dinlenme saatleri, ayrımcılık zorla çalıştırma, konularının yanında temel haklar olan işçi hakları konusunda eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde çalışma ve yaşam koşulları başlığı altında; barınma, ulaşım, sağlık, eğitim hakkı, sendikalı olma hakkı, sigortalı olma hakları konusunda eğitimler düzenlenmektedir.

Çalışma hayatı boyunca dikkat etmeleri gereken iş sağlığı ve güvenliği konusunda ise; haşere ısırması, arı sokması, akrep sokması, yılan sokması, düşme, kimyasal madde kullanımı, ulaşım gibi işe başlamadan önce yapılması gerekenler, acil durum telefonları ve   şikayet/destek hatları konusunda eğitimler verildi.