Gelişen Toplumlar

Olam Progıda Tarım İş Aracısı Tespit, Haritalama, Eğitim, Belgelendirme Ve Danışmanlık Projesi

Olam Progıda Tarım İş Aracısı Tespit, Haritalama, Eğitim, Belgelendirme Ve Danışmanlık Projesi

2017 yılı fındık hasat döneminde Adil Çalışma Derneği (FLA), Pikolo Derneği ve Nestle iş birliği ile fındık tedarik zincirimizde yer alan bölgelerde "Tarım İş Aracılarının Veri Tabanının Oluşturulması ve Farkındalık Oluşturma Yöntemi İle Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi"ni başarıyla yürüttük. Tarım iş aracıları fındık tedarik zincirinde birçok riskin ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması için anahtar bir rol oynamaktadır. Tarım iş aracıları başta mevsimlik gezici ve geçici tarım işçilerinin çocukları, kadınlar ve gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaların başarıya ulaşmasında önemli bir aktördür.  

Tarım iş aracılarının kayıtlı ve üretici ile sözleşmeli çalışmasını amaçlayan proje 2017 yılı fındık hasat döneminde öncelikle tespit edilen tarım iş aracılarının veri tabanının oluşturulması çalışması ile başladı. Daha sonra tespit edilen tarım iş aracıları arasından İŞKUR’da kayıtları bulunmayan tarım iş aracılarına yönelik 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında Mardin ve Şanlıurfa’da, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri işbirliği ile eğitimler düzenlendi. Eğitimde tarım iş aracılarına tarımdaki sosyal konularla ilgili genel tanımlar, çocuk ve çocuk işçiliği, yasal sorumluluklar, kayıtlı çalışmanın güçlü yönleri, tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi verildi.

2018 fındık hasat döneminde ise Pikolo Derneği ile iş birliği içerisinde fındık tedarik zincirimizde çalışmayı sürdüren belgesiz tarım iş aracılarının tespiti için çalışmalarımızı sürdürdük ve kayıtlı tarım iş aracılarının işçilerle ve üreticilerle sözleşmeler yapmalarını sağladık. Hedefimiz tarım iş aracılarına yönelik yürüttüğümüz danışmanlık hizmetini yılın tamamına, sürdürülebilir projeler aracılığıyla, tüm tedarik zincirimizdeki çalışanları kayıtlı hale getirmek ve yasal çalışma sınırının altındaki çalışanların tedarik zincirimizde çalışmasını engellemektir.