Gelişen Toplumlar

Ordu'da Çocuklar İçin Kütüphaneleri Yeniledik

Ordu'da Çocuklar İçin Kütüphaneleri Yeniledik

Çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından kitaplar büyük bir öneme sahiptir. Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yetenekleri gelişir. Çocuklar için çevresinde gördüğü, dokunduğu her nesne onun için bir oyun aracıdır. Bu dönemde karşılaştıkları kitabı da bir oyun aracı olarak kullanır.

Çocuklar kitapsız bırakılmamalı ve gerektiğinde yeni kitaplar alınmak üzere çocuklarla birlikte kütüphanelere veya kitapçılara gidilmeli düşüncesiyle okullardaki kütüphaneleri çocuklar için daha cazip hale getirdik. Kütüphaneden kitap alan çocuk paylaşmayı öğrenir. Kütüphaneden kitap ödünç alma alışkanlığı çocuklarda hem bir kütüphane kullanma bilinci oluşturur hem de kendi kitaplarını nasıl kullanması gerektiğine dair davranışlarını geliştirir. Çocuğun yaşına ve dönemine uygun olan çeşitli kitap ve kaynaklardan en verimli bir biçimde yararlanma ortamlarının kütüphaneler olduğu unutulmamak adına köy okullarındaki kütüphaneleri yeniledik.